Tony Dimond
Tony Dimond
Unknown
Chris Booker
Chris Booker
Himself
Thomas Dolby
Thomas Dolby
Himself
Godfrey
Godfrey
Himself
Dave Holmes
Dave Holmes
Himself
Whitney Houston
Whitney Houst...
Herself
Clinton Kelly
Clinton Kelly
Himself
Chaka Khan
Chaka Khan
Herself
Darryl McDaniels
Darryl McDani...
Himself
Jason Mraz
Jason Mraz
Himself
Terri Nunn
Terri Nunn
None
Stephen Pearcy
Stephen Pearc...
Himself
Debbie Gibson
Debbie Gibson
Herself